Dầu gia công cắt dây tia lửa điện WEDM

Đối với gia công cơ khí chính xác thì bước gia công cắt dây là một phần quan trọng, không thể thiếu trong  chu trình gia công tạo nên một sản phẩm. Với chi phí đầu tư không lớn, việc vận hành đơn giản trong khi tốc độ gia công nhanh chóng, đã khiến cho máy …