Liên hệ với chúng tôi

SUNSHINE ARPO 140 là dầu hóa dẻo cao su được sản xuất từ nhiều loại dầu khoáng gốc Parafin, Naptha, Aromatic ứng dụng cho công nghệ hóa dẻo làm mềm và kéo dãn các loại cao su, giúp cho sản phẩm cao su có tính mềm dẻo và đàn hồi tốt.

Đặc tính:

Tăng khả năng chế biến của cao su trong quá trình trộn, cán, ép bằng cách giảm độ nhớt của cao su. Ổn định màu và ít chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Tính bền oxy hóa và bền nhiệt tốt. Bổ sung tính năng lý hóa khi lưu hóa cao su.

Thành phần:

Dầu gốc tinh luyện và hệ phụ gia.

Công dụng:

Được khuyên dùng cho các ngành sản xuất vỏ ruột xe, dây thun cao su…

Các tiêu chuẩn kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp thử Kết quả
Màu Vàng xanh đen
Tỷ trọng ở 15oC (Kg/l) ASTM D 4052 0.97-1.1
Độ nhớt động học ở 100oC (mm2/s) ASTM D 445 30-40
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (oC) ASTM D 92 Min 200
Điểm aniline ASTM D 611 25-45

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).

Bao bì:

– Xô 18 lít, can 25 lít và phuy 200 lít.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.